You need the Flash 8 plugin to view this banner.
Bookmark and Share
Tuesday, October 20th 2020
You need the Flash 8 plugin to view this banner.
Slovenia
Register

Enter your email address to receive FREE global mediation newsUnsubscribe

Sponsors

Find out more >>


Featured Global Network PartnerFind out more >>

Find out more >>
Home > Country profiles > Slovenia > Articles > Article detail


Mediacija učinkovit način medgeneracijskega komuniciranja in podpora kakovostnemu načinu ?ivljenja posameznika

Saturday, 12th May 2013

<div>Cilj &nbsp;je predvsem ustvarjanje nove kulture odnosov,</div><div>ki temelji na odprtosti in konstruktivni komunikaciji.&nbsp;</div><div>&nbsp;</div><div><br /></div><div>Konstruktivne tehnike komuniciranja so tako osnova za kakovostno sobivanje, aktivno sodelovanje in &nbsp;dobro po&#269;utje med generacijami.</div><div>Ve&#269;ina ve&#269;jih ?ivljenjskih sprememb vklju&#269;uje ljudi s katerimi sobivamo in pri teh odlo&#269;itvah se navadno odpre veliko vpra&scaron;anj, o katerih je potrebno razpravljati.</div><div>Mediacija &nbsp;je &nbsp;torej prilo?nost, da &#269;lani skupnosti to storijo v odprtem in podpornem okolju, ki spodbuja ustvarjalne re&scaron;itve, ki so najbolj primerne za vsakega &#269;lana posebej &nbsp;ter tako prispevajo h kakovosti ?ivljenja vseh &#269;lanov.</div><div>&nbsp;</div><div><br /></div><div>V predstavitvi se bomo dotaknili naslednjih tem:</div>


Web-link: http://cmmb.si/
Language: Slovenian
Contact: Mirjana Ivanu


< Back